Our Institute

Speech Masters

เราคือ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพ ด้านการพูดต่อหน้าที่ชุมชน (Public Speaking & Presentation Skills) ด้วยหลักสูตรต่างๆ ทั้ง สำหรับบุคคลทั่วไป (Public Course) สำหรับองค์กร (In-House) การดูแลมอบการฝึกฝนเป็นพิเศษกับเจ้าของกิจการ (1 on 1)
เพื่อพัฒนาให้การพูดต่อหน้าผู้คนพวกเขา เกิดความมั่นใจ สร้างแรงดึงดูด และเพิ่มโดดเด่น เพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ขั้นสูง นั้นคือ “พูดดังใจคิด พิชิตอนาคต”

Our Inspiration

เพราะเราเชื่อว่าทักษะการสื่อสารที่ดี จะสามารถสร้างโอกาสดีๆ ให้ชีวิตได้ เราจึงพัฒนาหลักสูตรการเรียน ที่ไม่เหมือนใคร ทั้งสนุก เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพด้านการพูด การนำเสนอของตนเองให้ดีขึ้น และเหมาะกับผู้ที่ไม่อยากให้ความล้มเหลวของการสื่อสารมาพรากโอกาสดีๆ ในชีวิต

Our Promises

business people handshaking
Activity Base Learning Session (เรียนรู้คู่กิจกรรม)

Speech Masters ออกแบบการเรียนรู้แนวทางใหม่ ทั้งวิธีการลำดับความคิดเพื่อพูดแบบฉับพลัน และวิธีแก้ไขปัญหาของการพูดแบบท่องจำ
โดยผสมผสานกิจกรรมที่หลากหลายเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น personal assignment, partner sharing, group sharing, class sharing
ตลอดจนการใช้ประสาทสัมผัสที่หลากหลาย ทั้งตาดู หูฟัง มือจด ปากพูด ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ จะทำให้ผู้เรียนสนุกสนานกับ เนื้อหาที่เข้มข้นแต่ไม่เคร่งเครียด
และเกิดการเรียนรู้ที่สร้างทักษะได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

picture2
Key Content Developed From Toastmasters International

การเรียนรู้ที่ดีจะเกิดขึ้นได้ ต้องมีหลักการที่ถูกต้องและมาจากแหล่งกำเนิดที่น่าเชื่อถือ ทางสถาบันจึงใช้หลักสูตร Toastmasters International เป็นพื้นฐานหลัก และพัฒนาหลักสูตรโดย Distinguished Toastmaster (DTM) Sawarut Noppawong Na Ayudhya ผู้ชนะเลิศจากการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษ (Toastmasters Speech contests) ในระดับนานาชาติ (Indochina District)

และนอกจากนั้นผู้สอนทุกคนในสถาบัน Speech Masters ยังเป็นผู้ที่ผ่านหลักสูตร Competent Communicator ของ Toastmasters International มาแล้วทั้งหมด ผู้เรียนจึงสามารถมั่นใจได้ว่า เนื้อหาของหลักสูตรและผู้สอนทุกคนจะเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ที่ดี และเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่ดีเช่นกัน

speech-master-banner-08
Measurable Result Oriented and Development Guarantee (ผลวัดใจ)

หลักสูตรและระบบการอบรมของพวกเรา มีความโดดเด่นที่แตกต่างจากสถาบันอื่นๆ โดยหลักสูตร Signature program ที่มีชื่อว่า Speech Masters นั้น
ผู้เข้าฝึกอบรมจะถูกบันทึกภาพและเสียงเก็บไว้ทุกครั้งเมื่อมีการพูด เพื่อให้เห็นถึงพัฒนาการของตนเอง

และก่อนจบหลักสูตรผู้เรียนยังสามารถกล่าวบรรยายความรู้สึก เกี่ยวกับการเรียนทั้งหมดที่ผ่านมาของตนเอง หากผู้เรียนรู้สึกว่าไม่ได้รับการพัฒนา
ทางสถาบันมีความยินดีให้ลงทะเบียนเรียน ในหลักสูตรดังกล่าว ในรอบถัดไปอีกครั้งโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการวัดและรับรองผลลัพธ์ของการพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างจริงจัง รวมถึงความใส่ใจและรับผิดชอบที่ทาง Speech Masters มีให้กับผู้เรียนทุกคน