Our Speaker

แรงบันดาลใจ

สวัสดีครับ ผม สวรุส นภวงศ์ ณ อยุธยา หรือเรียกผมว่า “เรย์” ก็ได้ครับ
ผมรักการถ่ายทอดความรู้และเรื่องราวต่างๆแก่ผู้คนผ่านการพูด ผมจึงดำเนินชีวิตการทำงาน ด้านการฝึกอบรม ให้กับองค์กรขนาดใหญ่ มากว่า 10ปี
และจากความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ที่หล่อหลอมผมมา ผมมั่นใจว่า ผมสามารสร้าง ความมั่นใจ แรงดึงดูด และ ความโดดเด่น ให้กับการพูดต่อหน้าผู้คน
ของ เจ้าของกิจการ ทายาทเจ้าของกิจการ และ ผู้ที่ต้องการยกระดับตนเองไปสู่การเป็น ผู้ประกอบการ เพื่อให้พวกเขา “พูดดังใจคิด พิชิตอนาคต”

12015032_10204854275025754_7999260234694847110_o

ประวัติการศึกษา

• อักษรศาสตร์บัณฑิต (ศิลปะการละคร) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (จิตวิทยาสังคม) คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ได้รับการรับรองจาก บริษัท Success Motivation International (SMI), Texas, USA ให้เป็น Certified Coach ในหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคคล
• ผู้สำเร็จ หลักสูตรพัฒนาการสื่อสารและความเป็นผู้นำขั้นสูงสุดของ Toastmasters International และได้รับตำแหน่ง Distinguished Toastmaster (DTM)

*** หมายเหตุ: จาก Toastmasters กว่า 300,000 คนทั่วโลก มี เพียง 1% เท่านั้น (3,000 คน) ที่ได้รับตำแหน่ง Distinguished Toastmaster (DTM)

เกียรติยศที่ได้รับจาก Toastmasters International

(องค์กรเพื่อพัฒนาศักยภาพแห่งการเป็นผู้นำและการสื่อสารที่ใหญ่ที่สุดของโลก ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1924 ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 300,000 คนทั่วโลก)

• ตำแหน่ง Assistant Lieutenant Governor of Education and Training, District 97P, Toastmasters International (2014-2015) ผู้ช่วยรองผู้ว่าการภาค 97P; ดูแลระบบการฝึกอบรมของ Toastmasters ในภูมิภาค Indochina (Thailand, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar)
• รางวัล Double Triple Crowns Award
• เป็นชาวไทยเพียงคนเดียวที่ได้รับเชิญให้จัด Workshop ใน Toastmasters International – District 80 Semi Annual Conference (2013)
• ชนะการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ (Speech Contest Champion) ของ Toastmasters ประเทศไทยและภูมิภาค Indochina

IMG_0043_2
speaker01

ผลงานปัจจุบัน

• ผู้ก่อตั้ง (Founder) กลุ่ม Speech Masters เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการพูดต่อหน้าที่ชุมชน ให้แก่เจ้าของกิจการ ทายาทเจ้าของกิจการ และผู้บริการระดับสูงในหลากหลายธุรกิจ
• ผู้ร่วมก่อตั้ง (Co-founder) หลักสูตร – Young Speakers – หลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการพูดและการสื่อสาร สำหรับผู้เรียนอายุ 9-17 ปี ร่วมกับสถาบัน insThink Learning
• Director of Training – Business Network International (BNI) Thailand ดูแลด้านระบบการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการไทย ซึ่งในปี 2559 นี้ สมาคมมีสมาชิกอยู่มากกว่า 1,300 บริษัท ใน 6 จังหวัด (กรุงเทพ นครราชสีมา เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก ภูเก็ต และสุโขทัย)
• อาจารย์พิเศษด้าน Public Speaking ที่ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CULI : Chulalongkorn University Language Institute) และโครงการ Micro MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานที่ผ่านมา

• Hospitality Training Specialist ของ Best Western International – Asia ดูแลการฝึกอบรมของ 77 โรงแรม ใน 18 ประเทศ ทั่วทวีปเอเชีย
• Training Manager แก่โรงแรมต่างๆในเครือ Marriott International – Thailand
• วิทยากรรับเชิญ ให้กับ โครงการ K SME Secret ของ ธนาคารกสิกรไทย
• วิทยากรรับเชิญ ให้กับสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (Thailand Institute of Justice)
• วิทยากรรับเชิญ ให้กับสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, ERC International Vietnam, University of Dalat-Vietnam

speaker02
chapter5-communication