ได้ความรู้ที่ถูกต้อง เพื่อเตรียมตัวให้พร้อม กับทุกโอกาสที่จะเข้ามาในอนาคต

คุณ (แจง) อารยา สถิตธำมรงค์ – เจ้าของบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ – RE/MAX GreenWay Property

    พูดได้ดีอยู่แล้ว แต่อยากเรียนกับคนเก่งๆ เพื่อพัฒนาให้พูดได้ดียิ่งขึ้น และได้ สมดังใจจริงๆ

คุณ (ติ๊ก) พันธุ์ทิพา ขวัญทองอินทร์ – บริษัทจัดงาน Event – Powerplus Creation

    คลาสนี้ได้ฝึกจริงจัง จนพัฒนาให้พูดต่อหน้าผู้คนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทนายกอล์ฟ คุณสันต์ภพ พรวัฒนะกิจ – บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย Legal mind counsellors co.,ltd.

    เคยกลัวเมื่อต้องพูดกับผู้คนเยอะ แต่คลาสนี้ทำให้เรารู้ว่า เราเอาชนะความกลัว และพูดให้ดีขึ้นได้

คุณ (พัท) พิพัฒน์ อมรรุ่งมีธรรม – เจ้าของบริษัท MM Alliance Co., Ltd.